Sign In
Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090

Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Nghệ thuật Xòe Thái chính thức được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

16/12/2021 08:26:11 Xem cỡ chữ Google
Chiều 15/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên tham dự Hội nghị trực tuyến Kỳ họp thứ 16 của Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO về xem xét hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam

Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  Nguyễn Hoàng Giang - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo, nghệ nhân dân gian đại diện 4 tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên. 

Tại Kỳ họp, các thành viên Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đánh giá Hồ sơ đề cử Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam đáp ứng đủ những tiêu chí để ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong đó, múa Xòe là hoạt động nghệ thuật đặc trưng của người Thái thuộc các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên. Trung tâm của Xòe có thể được coi ở Mường Lò (Yên Bái), Mường So (Lai Châu), Mường Lay và thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên), Thuận Châu (Sơn La). 

Xòe Thái cởi mở cho tất cả mọi người không kể tuổi tác, giới tính, địa vị xã hội, nghề nghiệp và tộc người cùng tham gia. Các đại biểu ghi nhận việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Xòe Thái trong cộng đồng; làm tăng thêm thêm niềm tự hào về bản bản sắc văn hóa và phát huy tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc ở Việt Nam. 

Các biện pháp bảo vệ được cộng đồng người Thái tiến hành một cách sâu rộng tại 4 tỉnh, nỗ lực của họ trong việc thành lập các đội văn nghệ và đóng góp cho công tác nghiên cứu và xuất bản sách về di sản. 

Hồ sơ đề cử thể hiện sự tham gia rộng rãi của cộng đồng trong nghiên cứu, tư liệu hóa và kiểm kê vào năm 2017-2018 và sau đó sửa lại hồ sơ vào năm 2019, có sự tham gia của cộng đồng trong việc chỉnh sửa. 

Quá trình làm hồ sơ có sự tham gia của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kết hợp với đại diện của các đội văn nghệ ở các làng bản, huyện, thị trấn trong 4 tỉnh. Bản cam kết đồng thuận của cộng đồng được triển khai rộng rãi, phản ánh sự tham gia đông đảo của các cộng đồng, nhóm người và cá nhân liên quan… 

Giây phút hồi hộp chờ đợi và niềm vui đã vỡ òa khi tất cả các đại biểu Ủy ban liên Chính phủ đồng thuận, gõ búa chúc mừng Nghệ thuật Xòe Thái chính thức được ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây cũng là di sản văn hóa phi vật thể thứ 14 của Việt Nam được UNESCO ghi danh.

Hồ sơ đề cử thể hiện sự tham gia rộng rãi của cộng đồng trong nghiên cứu, tư liệu hóa và kiểm kê vào năm 2017-2018 và sau đó sửa lại hồ sơ vào năm 2019, có sự tham gia của cộng đồng trong việc chỉnh sửa. 

Quá trình làm hồ sơ có sự tham gia của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kết hợp với đại diện của các đội văn nghệ ở các làng bản, huyện, thị trấn trong 4 tỉnh. Bản cam kết đồng thuận của cộng đồng được triển khai rộng rãi, phản ánh sự tham gia đông đảo của các cộng đồng, nhóm người và cá nhân liên quan… 

Giây phút hồi hộp chờ đợi và niềm vui đã vỡ òa khi tất cả các đại biểu Ủy ban liên Chính phủ đồng thuận, gõ búa chúc mừng Nghệ thuật Xòe Thái chính thức được ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây cũng là di sản văn hóa phi vật thể thứ 14 của Việt Nam được UNESCO ghi danh.

Tại Lễ mừng chào mừng sự kiện Nghệ thuật Xòe Thái được vinh danh, thay mặt lãnh đạo 4 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy – Bí thư Tỉnh ủy, Trường Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khẳng định, sự kiện UNESCO ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của di sản văn hóa các cộng đồng không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới; thúc đẩy nỗ lực bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể để giữ gìn bản sắc riêng của các tộc người trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Ở cấp độ quốc gia, sự kiện này một lần nữa khẳng định chủ trương, đường lối, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là luôn tôn trọng, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc; tiếp tục nâng cao nhận thức về giá trị và tầm quan trọng của các di sản văn hóa dân gian các dân tộc Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể trong cả nước.

Ở cấp độ địa phương, nơi có Nghệ thuật Xòe Thái - sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân trong việc bảo vệ nghệ thuật Xòe Thái, cũng như các di sản văn hóa phi vật thể khác; khơi dậy lòng tự hào của các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy thế hệ trẻ quan tâm hơn đến Di sản, nêu cao ý thức và hành động thiết thực để bảo vệ sức sống của các di sản văn hóa phi vật thể tại cộng đồng. Đồng thời, cũng đặt ra trách nhiệm cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái và các địa phương có đông đồng bào người Thái sinh sống đối với việc tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị của Nghệ thuật Xòe Thái trong xã hội hiện đại.

Ngay sau sự kiện này, Yên Bái sẽ chủ động cùng các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu phối hợp đề xuất tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong năm 2022; thực hiện chương trình hành động như đã cam kết trong Hồ sơ khoa học đệ trình UNESCO; đồng thời, đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể để tiếp tục bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Xòe Thái. 

Từ đó, mỗi tỉnh xây dựng, cụ thể hóa thành chương trình hành động của địa phương bằng những giải pháp cụ thể vừa trước mắt, vừa lâu dài, với phương châm lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể của các hoạt động; biến di sản thành tài sản phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của mỗi địa phương. 

Tiếp đó, các nghệ nhân dân gian dân tộc Thái của 4 tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên đã gửi đến các đại biểu tham dự những điệu múa xòe mang đậm bản sắc dân tộc Thái.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h