Sign In
Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
15/05/2017 Xem cỡ chữ Google

Số điện thoại cần biết

Đầu mối cung cấp thông tin Ban tổ chức

 

Tên đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại

 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Phòng Quản lý du lịch

0216.3813925

 

Bà Trần Thị Thúy Lưu

0912.291.656

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Phòng thông tin - Báo chí - Xuất bản

0216.3892066

 

Bà Triệu Bích Ngọc

0916.487.719

 

 

 

Thị xã Nghĩa Lộ

 

Tên đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại

 

UBND thị xã

Tổ 1 - Phường Tân An - thị xã Nghĩa Lộ - tỉnh Yên Bái

02163.870454

 

Phòng Văn hóa - Thông tin

Phường Tân An - thị xã Nghĩa Lộ - tỉnh Yên Bái

(Nguyễn T. Thùy Hương) 0162.6365666

 

Ban Quản lý du lịch cộng đồng

1. Hoàng Thị Loan

0912.4374939

 

2. Hoàng Thị Phượng

0915.981035

 

3. Hoàng Thị Hồng Chung

0169.9061335

 

Trụ sở công an

Tổ 28 - Phường Tân An - thị xã Nghĩa Lộ - tỉnh Yên Bái

0216.3870423

 

Bệnh viện

Tổ 1 - phường Pú Trạng

0216.3870203

 

 

 

Huyện Mù Cang Chải

 

Tên đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại

 

UBND huyện

Tổ 4 - thị trấn Mù Cang Chải - huyện Mù Cang Chả - tỉnh Yên Bái

0216.3 878171

 

Phòng Văn hóa - Thông tin

Tổ 8 - thị trấn Mù Cang Chải - huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái

0216.3878 112

 

Trụ sở công an

Tổ 5 - thị trấn Mù Cang Chải - huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái

0216.3878129

 

Bệnh viện

Tổ 8 - thị trấn Mù Cang Chải - huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái

0216.3878211

0216.3878132

 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Tổ 8 - thị trấn Mù Cang Chải - huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái

0216.3 878143

 
 
 

Huyện Văn Yên

 

Tên đơn vị

Địa chỉ

Số điện thoại

 

UBND huyện

Đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

0216.3834.181

 

Phòng Văn hóa - Thông tin

Đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

0216.3834.170

 

Trụ sở công an

Đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

0216.3834.181

 

Bệnh viện

Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

0216.3834.122

 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Đường Tuệ Tĩnh, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

0216.3834.185

 
 

 

Tệp đính kèm

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h