Sign In
Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
Trình duyệt không hỗ trợ xem trực tuyến

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h