Sign In
Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
Tr´nh duy?t không h? tr? xem tr?c tuy?n

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h